گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

 نوشته ی ذیل ، صرفا   نظر شخصی است.


عوامل زیادی وجود دارد تا مرا وادار کند ترجیح دهم در روابط اجتماعی خود ، نام وکیل را یدک کشم .,ولی نبایدگول نام پرمسمای وکیل دادگستری را بخورم! کارمندی در حال حاضر نقد است و وکالت نسیه!

 اینکه همه داوطلبان آزمون های وکالت علاقه به حرفه ی وکالت دارند سخن صحیحی  نیست . به نظرم  اغلب دوستان اگر موقعیت استخدام برایشان مهیا بود هرگز خود را به خاطر بدست آوردن شغل وکالت این قدر به زحمت نمی انداختند.

رتبه ۱ حقوق خصوصی در آزمون کارشناسی‌ارشد ۹۶

پایگاه خبری اختبار- آسیه سلطانفر با تراز ۹۹۸۷ رتبه ۱ آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۳۹۶ را در کدضریب ۱ رشته حقوق (شامل گرایش‌های حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل، فقه و حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی،‌ حقوق مالی – اقتصادی) به دست آورده است.