گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

باربارا دی آنجلیس را بیشتر کسانی که اهل مطالعه ، به خصوص اهل مطالعه ی کتاب های روان شناسی هستند می شناسند . این خانم کتابی دارد به نام "اعتماد به نفس :آنرا بیابید و با آن زندگی کنید" این کتاب علیرغم حجم کمش  کتاب خیلی خوبی است و می شود در عرض یکی دو ساعت کامل مطالعه کرد . کتابی شیرین است و به نظرم خواندنش می ارزد برای کسانی که به کتابهای روانشناسی علاقه دارند و یا  در پی کسب راههای اعتماد به نفس خود هستند .

این کتاب را خانم لیلا آزادی ترجمه کرده و انصافا هم خوب ترجمه کرده و چاپ آن توسط انتشارات معیار اندیشه صورت گرفته است. کتاب را خود من در عرض یک ساعت خواندم و مطمئنم شاید دو سه دفعه ی دیگر هم برای بازخوانی برخی قسمتهایش مراجعه کنم .


در ذیل نمونه ای از متن کتاب را که دوست داشتم آورده ام:

 

...به فرد آشنایی فکر کنید که احتمالا مشکل خود برتر بینی داردمی دانید که از چه نوع آدمهایی حرف می زنم افرادی که همیشه خودشان را مهم جلوه میدهند و بدون اینکه کسی از آنها بخواهد یا از موفقیت هایشان سوال کند یک فهرست طولانی از کارهایی که انجام داده اند را ردیف می کنند...

آیا چنین شخصی واقعا از اعتماد به نفس واقعی برخوردار است؟ پاسخ منفی است بلکه کاملا برعکس دچار مشکل عدم اعتماد به نفس نیز می باشد.

منیت راهی برای جبران خود کمتر بینی و کمبود عزت نفس است وقتی افراد مجبورند دائم تبلیغ کنندکه چقدر مقتدر هستند در واقع نشان می دهند که چقدر از این ناحیه احساس ضعف می کنند.

...وقتی بار اول شروع به نوشتن کردم خیلی مهارت نداشتم اولین باری که دست نوشته ام را به ناشردادم ، ویراستار آنرا در حالی که روی لغت های آن یک در میان خط قرمز کشیده بود به من بازگرداند یادم هست که واقعا احساس دست پاچگی می کردم و در عین حال حس می کردم تحقیر شده ام اما این گونه بود که یاد گرفتم چطور نویسنده ی بهتری شوم...

...اگر به خودتان اعتقاد داشته باشید اهمیتی ندارد که با چه نتیجه ای روبرو می شوید  مبادرت به انجام آن کار می کنید و آنچه را می خواهید انجام می دهید بنابراین اعتماد به توانایی خاص اعتماد به نفس نیست اینکه مثلا یک وکیل خوب یا یک موسیقی دان چیره دست باشید. بلکه اعتماد به توانایی تان برای مبادرت به انجام هرکاری در زندگیتان اعتماد به نفس به شمار می رود. آیا متوجه تفاوت این دو می شوید؟

اعتماد به نفس همان منیّت و خود برتر بینی نیست بلکه به معنای باور داشتن خود می باشد ولی منیّت یعنی نیاز دارید ثابت کنید که بهتر از دیگرانید.

...از کسانی که از خودشان تعریف می کنند بر حذر باشید.